Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 150.00 

כמות:  

דיני בטיחות בעבודה - עדכון דצמבר 2005
(מהדורה 13)

מנחם גולדברג, שופט

מחיר: 150 ש"ח  

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, יולי 2002 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:
 • מפעלים וחצרים
 • בטיחות גישה ומעבר
 • מדרגות וסולמות
 • מעליות
 • דרגנועים
 • משקל יתר
 • שרשרות, אביזרי הרמה
 • עגורנים ומלגזות
 • אדים מסוכנים
 • חמרים נפיצים ודליקים
 • חמרי נפץ
 • בטיחות לשעת דליקה
 • מימלטים מדליקה
 • חשמל
 • נמלים ואוניות
 • מחצבות
 • לחות ואבק
 • בניה והנדסה בנאית
 • עבודה על גגות
 • מכונות חקלאיות
 • עובדים ב-
  • איזוציאנאט
  • אסבסט, טלק וצורן
  • בנזן, ויניל כלוריד
  • זרניך (ארסן)
  • חומרי הדברה
  • כספית
  • חמרים מסרטנים
  • קרינה מייננת (רנטגן, חומר רדיואקטיבי)
  • ממסים פחמיימנים
  • עופרת ומתכות אחרות
  • תמיסות צלולזה
 • מצרכים שיבואם אסור
 • גיהות: נקיון, צפיפות, תאורה, חום, ניקוז
העדכון בן 116 עמודים. 
      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות