Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 99.00 

כמות:  

דיני התכנון והבניה - עדכון דצמבר 2013
(מהדורה 33)

ד"ר שמואל רויטל, עו"ד
איל ד' מאמו, עו"ד


מחיר: 200 ש"ח מחיר מיוחד: 99 ש"ח

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, אוקטובר 2012 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:
 • פרק מורחב בנושא תוכניות מתאר ארציות, הכולל פירוט נרחב של התוכניות השונות, לרבות פסיקה והוראות נרחבות: תמ"א 3, 10/ד/10, 12, 13, 18, 22, 23, 31 ו- 38.
 • היטל השבחה:
 • האם העברה מחברה לבעלי מניותיה במסגרת פירוק מרצון תיחשב כמימוש זכויות?
 • זהות החייב בהיטל השבחה
 • "ברי רשות" שחוייבו בהיטל השבחה
 • בר רשות בחוזה משבצת
 • סמכות ועדת הערר
 • סמכות הוועדה לדון בהחלטת ועדה מחוזית להטיל היטל השבחה
 • הכללת מע"מ בהיטל השבחה
 • התערבות ועדת הערר בהחלטת שמאי מכריע
 • היקף תחולתו של הפטור
 • הפקעות: שינוי ייעוד
 • תכניות:
 • סטייה מפרוגרמה לצרכי ציבור
 • ידיעה על הפקדת תכנית הינה מבחן אובייקטיבי 
 • ועוד

העדכון בן 518 עמודים.

      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות