Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 99.00 

כמות:  

דיני התכנון והבניה - עדכון ינואר 2017
(מהדורה 36)

ד"ר שמואל רויטל, עו"ד
איל ד' מאמו, עו"ד


מחיר: 300 ש"ח מחיר מיוחד: 99 ש"ח


 
עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, דצמבר 2015 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:
חקיקה תקנות:

תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה):
 • קודיפיקציה להליכי הרישוי
 • הסרת חסמים מעכבי בניה
 • מערכת רישוי זמין ומכוני בקרה
 • טבלת לוחות זמנים אשר תסייע רבות בהתמצאות הליכי הרישוי החדשים 
תקנות התקנת מקומות חניה:
 • הפחתה ניכרת של מקומות החניה בבניינים חדשים באזורים הסמוכים למערכת תחבורה להסעת המונים  
תיקון 108 לחוק התכנון והבניה:
 • חיוב הוועדה המקומית לאשר הקלה בשיעור של עד 10% ממספר היחידות המותר לבניה (בתנאים הקבועים בחוק)
חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית:
 • קידום ועידוד פעילות התחדשות עירונית
 • הקמת רשות התחדשות עירונית
תיקוני חקיקה נוספים

פרשנויות בנושאים שונים וביניהם
:
 • יישום הקלת כחלון
 • המועד הקובע לצורך שומת היטל השבחה בהיתר מכוח תמ"א
 • יישום תמ"א 38
 • ביטול הלכת 'קנית'
 • אי-חוקיות הדרישה לכתב שיפוי כתנאי לתכנון

העדכון בן 920 עמודים

      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות