Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 99.00 

כמות:  

דיני התכנון והבניה - עדכון ינואר 2017
(מהדורה 36)

ד"ר שמואל רויטל, עו"ד
איל ד' מאמו, עו"ד


מחיר: 300 ש"ח מחיר מיוחד: 99 ש"ח


 
עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, דצמבר 2015 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה):
 • קודיפיקציה להליכי הרישוי
 • הסרת חסמים מעכבי בניה
 • מערכת רישוי זמין ומכוני בקרה
 • טבלת לוחות זמנים אשר תסייע רבות בהתמצאות הליכי הרישוי החדשים 
תקנות התקנת מקומות חניה:
 • הפחתה ניכרת של מקומות החניה בבניינים חדשים באזורים הסמוכים למערכת תחבורה להסעת המונים  
תיקון 108 לחוק התכנון והבניה:
 • חיוב הוועדה המקומית לאשר הקלה בשיעור של עד 10% ממספר היחידות המותר לבניה (בתנאים הקבועים בחוק)
חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית:
 • קידום ועידוד פעילות התחדשות עירונית
 • הקמת רשות התחדשות עירונית
תיקוני חקיקה נוספים

פרשנויות בנושאים שונים וביניהם
:
 • יישום הקלת כחלון
 • המועד הקובע לצורך שומת היטל השבחה בהיתר מכוח תמ"א
 • יישום תמ"א 38
 • ביטול הלכת 'קנית'
 • אי-חוקיות הדרישה לכתב שיפוי כתנאי לתכנון

העדכון בן 920 עמודים


הבהרה לגבי החלפת עמודים וחוצצים בעדכון ינואר 2017:

כרך ראשון וכרך ראשון המשך
-      יש לבצע את עדכון העוקדן בהתאם להוראות הכתובות בעמודי ההחלפה.

כרך שני
-       יש להחליף את העמודים לפי הכתוב הטבלה. (העמוד האחרון בכרך זה יהיה עמוד 1108).
-       יש להוציא את כל יתר העמודים ואת חמשת החוצצים שנותרו בכרך זה. ראו טבלה.
-       את החוצצים שהוצאו מכרך זה יש לשמור בצד, ואת העמודים שהוצאו יש להניח בערימת                    העמודים היוצאים מן העוקדן (לאחר סיום תהליך העדכון מומלץ לבצע בדיקה של עמודים אלו מול          דפי ההחלפה).
-       הבהרה – בעוקדן זה הוצאו עמודים רבים שעניינם צווי תכנון. אין צורך לשמור עמודים אלו.

כרך שלישי
-       את חמשת החוצצים שהוצאו מהכרך השני יש למקם בכרך השלישי, וביניהם לשבץ את העמודים          החדשים לפי ההנחיות בדף הוראות ההחלפה.
 

      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות