Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 99.00 

כמות:  

דיני עבודה - עדכון מאי 2016
(מהדורה 57)
 
מנחם גולדברג, שופט
נחום פינברג, עו"ד


מחיר: 200 ש"ח מחיר מיוחד 99 ש"חעדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, אוקטובר 2014 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:
 
 • תיקון חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה - החלת חובות הודעה ועדכון מועמדים בתהליך קבלה לעבודה
 • הוספת ימי חופשה לפי חוק חופשה שנתית
 • פסק הדין של בית הדין הארצי בפרשת ענת עמיר: השבה וקיזוז בנסיבות של הכרה בדיעבד ביחסי עובד מעביד - ביטול הלכת רופא
 • בית המשפט העליון בפרשת הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל: דיון מקיף בשאלה האם אפשר להגיש תביעה ייצוגית במקום עבודה שבו ישנו ארגון עובדים יציג?
 • בית הדין הארצי בפרשת אבינועם נ' הטכניון: דוקטורנטים אינם עובדים של האוניברסיטה
 • פרטיות בעבודה: פירוט ההלכות השונות בעניין צילום עובדים במקום העבודה, ופרשנות להלכה החדשה של בית המשפט העליון בפרשת זינגר בעניין שימוש בחומר מתוך דוא"ל של עובד כראיה בהליך משפטי - פירוט ופיתוח הלכת איסקוב
 • פרשת מנורה מבטחים: הרחבת סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה בתביעות עובדים ומעסיקים נגד קופות גמל, בלא תלות באופי המחלוקת או בסוג הקופה
 • החלת הלכת גלוטן על מלווים סיעודיים לנכי צה"ל (פרשת אבי מור).
 • כיצד יכול ארגון שנפסל מלשמש כארגון עובדים לעניין חוק הסכמים קיבוציים לתקן את הפגמים ולהפוך לארגון עובדים? פרשנות לפרשות אמדוקס ו-מנורה
 • פרשת דבוש נורית: מעסיק מחויב לשלם דמי הודעה מוקדמת לפיטורים בעת חילופי מעבידים במפעל
 • פרשת הישאם חושאן: הגברת החובות המוטלות על מעסיק לביצוע התאמות לאנשים עם מוגבלויות בראיונות עבודה
 העדכון בן 584 עמודים


 
      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות