Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 200.00 

כמות:  

דיני רישוי עסקים - עדכון דצמבר 2005
(מהדורה שמינית)
 
ד"ר שמואל רויטל, עו"ד

מחיר: 200 ש"ח  

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, ינואר 2001 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם: 

 
 • נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 • היתר זמני בלא נגישות 
 • אולמי שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים
 • עסק של כתובות קעקע וניקוב חורים בגוף לצורך ענידת תכשיטים
 • רישוי עסקים וזכויות קנייניות 
 • עסק מהו 
 • צווים בדבר עסקים טעוני רישוי (פרק ב), וביניהם: תחנת דלק שהופעלה ללא רישוי, מקום לעריכת מופעים וירידים, חול כחומר גלם, עיבוד עץ 
 • הוראות פנימיות המגבילות רישוי עסקים 
 • הנמקה לקונית לסירוב המשטרה לאשר רשיון עסק 
 • טענת הפליה בשיקולי משטרה למתן רשיון קבע 
 • ביטול רשיון עסק בשל העדר רשיון בניה
 • משחק בינגו- טריוויה כמשחק אסור 
 • רשות הרישוי- ראש הרשות ולא מועצת הרישוי 
 • העמדת חומר החקירה לעיונם של הנאשמים 
 • צו הפסקה מינהלי הנגוע בניגוד אינטרסים 
 • צו הפסקה מינהלי לגן ילדים 
 • העסק הטעון רישוי צריך להיות חלק מהעסק העיקרי 
 • עיסוק של רשות מקומית

העדכון בן 370 עמודים.  

      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות