Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 99.00 

כמות:  

דיני התכנון והבניה - עדכון דצמבר 2015
(מהדורה 35)

ד"ר שמואל רויטל, עו"ד
איל ד' מאמו, עו"ד


מחיר: 200 ש"ח מחיר מיוחד: 99 ש"חעדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, נובמבר 2014 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

    • תיקון 103 לחוק:
        העברת סמכויות התכנון משר הפנים לשר האוצר
        העברת מינהל התכנון ממשרד הפנים למשרד האוצר
        העלאת מספר נציגי הממשלה במועצה הארצית לתכנון ובניה
    • תקנות דיור בהישג יד להשכרה:
        סימון דירות מיועדות לדיור בהישג יד להשכרה
        מחיר מופחת
        תקופת השכירות
    • הכרזות על מתחמים מועדפים לדיור
    • הביקורת על חוק הותמ"ל
    • כניסה לתוקף ודחיית יום התחילה המאוחר של חלקים מתיקון 101 לחוק

    • תיקון סעיף 105 לחוק (הוראת שעה) שמטרתו הגדלת היצע יחידות הדיור כפיתרון נוסף ל"משבר הדיור"
    • חידושי פסיקה:
        העדפת התכנון הכולל
        הפרשנות החדשה של תמ"א 38
        שימוש מחסן חקלאי
        הפטור מהיטל השבחה

        התניית מסירת שומת השבחה

        חובת מוסד תכנון לפעול לרישום פרצלציה

        עיון בבקשת היתר בניה

        הקלות בפיצול דירת יוקרה

        הוצאת היתר בניה במסגרת התקופה להגשת ערר

        גבילותו של נכס לעניין תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק

        ביקור בנכס על ידי שמאי מכריע
    • ועוד...העדכון בן 536 עמודים


      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות