Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 200.00 

כמות:  

חופש העיסוק והגבלתו

מנחם גולדברג, שופט 
 
כריכה:
 קשה      
שנה:  1998      
מספר עמודים:  336
מסת"ב:  965-234-029-4 

מחיר: 200 ש"ח

            "נקודת המוצא, המקובלת בחברה חופשית, היא, כי אדם רשאי לעסוק                                          בכל עבודה או משלח יד, כל עוד לא נקבעו לגביהם הגבלות 
              ואלו האחרונים אין להטילם ולקיימם אלא לפי הוראתו המפורשת של החוק". 
             (מאיר שמגר, שופט בית המשפט העליון)

            "טול מאדם את חופש העיסוק ונטלת ממנו צלם האדם. טול מהאדם את 
            החופש לבחור מקצוע ונטלת ממנו את טעם החיים".
            
(אהרן ברק, "פרשנות המשפט - פרשנות חוקתית" עמ' 583)


           
           
על הספר:

תחומי הדיון של הספר הם נרחבים ומקיפים הן במישור החוקתי והמנהלי, בהגבלות שהוטלו על רשויות השלטון, הן בתחום המשפט הפרטי-המסחרי, לענפיו: נדונים בהרחבה סוגיית שמירתם של סודות מקצועיים וסודות עסקיים, בהסכמים למכירת עסק, לפירוק שותפות ובדומה להם, חוזים אחרים, לרבות חוזה העבודה – היכולת להגביל בחוזה את חופש העיסוק של אחד הצדדים לחוזה.
 
המחבר סוקר את הפסיקה הענפה, יותר מ-350 פסקי דין, בתחום הקונסטיטוציוני, המנהלי והחוזי, את עמדתו של הבג"צ שעה שהוא נזקק לטענה על פגיעה בחופש העיסוק ואת גישתם של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בבואם לדון בתביעות ובבקשות לאכוף תניות חוזיות המגבילות את חופש העיסוק. כן הוא מנתח את השפעתם של מונופולין ושל חוק ההגבלים העסקיים על חופש העיסוק.
 
הספר כולל מפתח חיקוקים, מפתח ספרים ומאמרים, מפתח פסקי דין ומפתח עניינים.
 

> הקדמה      > תוכן עניינים     > ביקורות ומאמרים    > אזכורי הספר בפסיקה

  
על המחבר:

השופט מנחם גולדברג (2006-1934) 
 
הנשיא השני של בית הדין הארצי לעבודה בשנים 1997-1986. 
 
מנחם גולדברג הוסמך כעורך דין בשנת 1960 והתמחה בתחום דיני העבודה. היה ליועץ לדיני עבודה בהתאחדות התעשיינים בשנים 1964-1960. כיהן כשופט בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. בשנת 1983 התמנה לסגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה. משנת 1986 ועד 1997 כיהן כנשיא בית הדין הארצי לעבודה.
 
נשא בתפקידים נוספים: יו"ר האגודה הישראלית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי; חבר ההנהלה של האגודה הבינלאומית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי וחבר בהנהלת פורום שופטי העבודה באירופה; מורה מן החוץ בפקולטות למשפטים של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב ובמסגרות אקדמיות נוספות.
 
הנשיא גולדברג פרסם ספרים רבים בהוצאת סדן: דיני עבודה (היוצא לאור משנת 1966 ומתעדכן בקביעות), עוקדן הביטחון הסוציאלי (היוצא לאור משנת 1972 ומתעדכן בתכיפות), דיני בטיחות בעבודהדיני ירושה ועיזבון (עם השופט שאול שוחט ורו"ח יחזקאל פלומין), Labour Law in Israel 1982  וסיומם של יחסי עובד-מעביד (2003, 2009).  נוסף על הספרים שפרסם, הרבה השופט גולדברג לפרסם מאמרים בכתבי עת משפטיים בישראל ובחו"ל ולהרצות בפורומים שונים.
 
מומלץ לעיין גם בכותרים:
עוקדן דיני עבודה    |    סיומם של יחסי עובד-מעביד    |    ספר מנחם גולדברג

      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות