Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 99.00 

כמות:  

עוקדן הביטחון הסוציאלי - עדכון מאי 2014
(מהדורה 34)
 
מנחם גולדברג, שופט
רות הורן, עו"ד
 

מחיר: 200 ש"ח  מחיר מיוחד: 99 ש"ח

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, מאי 2013 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:
  • הזכות לבחור בקבלת גמלת סיעוד בכסף (במקום בשעות טיפול);
  • הסמכת המוסד לביטוח לאומי שלא לגבות, במקרים מיוחדים, חוב דמי ביטוח של מבוטח שנפטר אף אם קיימת זכות לגמלת שאירים או לגמלת תלויים מכוחו;
  • חובת מבטח לדווח למוסד לביטוח לאומי, על הסכם או פסק דין המתיר ניכוי גמלאות שהמוסד שילם או עתיד לשלם לנפגע, מסכום הפיצויים המשולם לנפגע.
  • בטלות סעיף 6(א)(1) להסכם הניידות, לעניין הזכות להלוואה עומדת לקרובי משפחה המתגוררים באותה דירה (בג"ץ);
  • זכותו של חולה להופיע ולהשמיע את טענותיו בפני ועדת החריגים של קופת חולים, המוסמכת להחליט על תרופה או טיפול החורגים מסל שירותי הבריאות שלפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי (בית הדין הארצי לעבודה);   
  • ועוד.

העדכון בן 600 עמודים.
 

      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות