Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 100.00 

כמות:  

עוקדן הביטחון הסוציאלי - עדכון מאי 2013
(מהדורה 33)

מנחם גולדברג, שופט
רות הורן, עו"ד


מחיר: 100 ש"ח

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, פברואר 2012 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:
  • תיקון חקיקה לעניין הכנסה מנכס, לרבות מקרקעין ורכב, המובאת בחשבון לעניין הזכות לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה
  • תקנות בדבר פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות לתורם איבר
  • תיקון לתקנות הילד הנכה
  • פסיקה בקשר למעמדה של הכנסה שמקורה בתשר
  • פסיקה בדבר חובת המוסד לביטוח לאומי ליידע את הפרט על זכאות אפשרית לגמלה
  • פסק דין לעניין סיווג בית אבות כ"מוסד סיעודי", לעניין הזכות לגמלת סיעוד ועוד.
העדכון בן 570 עמודים. 

      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות