Sun


 חפש(הגדל תמונה)

מחיר: 515.00 

כמות:  

עוקדן הביטחון הסוציאלי - עדכון מרץ 2021
(מהדורה 39)

מנחם גולדברג, שופט
רות הורן, עו"ד
 

מחיר: 515 ש"ח


עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, אפריל 2019 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

תיקוני חקיקה
 
בנושאים הקשורים למשבר הקורונה:
הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה
זכאות לדמי לידה למי שששולמו לה דמי אבטלה בתכוף לפני הלידה
חוק בדבר מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה
מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה.
 
תשלום מענק לזכאים לקצבות נכות בשנת 2020

הנחיות מעודכנות בדבר מינוי מומחים רפואיים
 
פסיקה עדכנית
 
מעמדן של בדיקות מפלסי רעש לצורך הכרה בפגיעה בשמיעה כפגיעה בעבודה; 
תנאי עבודה של נהג שבהתקיימם יכול שפגיעה בגב תוכר כפגיעה בעבודה;
הכרה בזכאות לקצבת שאירים הן לידועה בציבור והן לאשת המנוח כ"אלמנת מבוטח";
זכות היורשים של מבוטח, שנפטר קודם שהחל לקבל מקרן הפנסיה קצבת זקנה, למשוך כספים שהצטברו בחשבון המנוח.

העדכון בן 624 עמודים

      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות