Sun


 חפש


ביקורת מאת עו"ד קובי סגל, נוריתה (דצמבר 2016)

"הספר נותן מענה מקיף בין הדרישות הצורניות לבין עקרונות העל המשפטיים בתוספת נקודת מבט מעניינת...מכלול מבורך...שלם הגדול מסך חלקיו"
עו"ד קובי סגל, נוריתה (דצמבר 2016)


                                                                 

המגמה השלטת בעולם המשפט כולו במאה האחרונה היא המעבר האיטי אך העיקבי מאד בין דרישות פורמאליות צורניות ובין חיפוש אחרי "עקרונות מנחים" שאינם בתחום הפורמאליסטיקה אלא בתחום המהות. עקרונות אלו , הינם נסיון לבחון את התמונה המלאה מבחינת נקודת האיזון שבין האינטרסים של הצדדים, עקרונות תום לב, וכל שאר השיקולים החברתיים והמשפטיים החוסים תחת כנפי "שיקול הדעת השיפוטי" והבנתו של בית המשפט את נסיבותיו הייחודיות של מקרה שבפניו לאור עקרונות אלו. פרשת "אפרופים"  ופסק דינו של השופט ברק שניתן לפני כעשרים שנה, מבטא היטב את הגישה האמורה: השופט ברק, קבע כי "בפרשנות חוזה יש לחקור אחר הכוונה האמיתית והמשותפת של הצדדים בלא להיות מוגבלים לביטויים או לכינויים שהם השתמשו בהם. בעימות בין לשון החוזה לבין כוונת עושיו - יד האחרונה על העליונה." (ע.א 4628/93 מדינת ישראל נגד אפרופים שיכון וייזום (1993) בע"מ) פד"י מ"ט (2) 265) .  פסק הדין , שספג מאז מטחי ביקורת רבים בספרות המלודים ואף בפסיקה שלעיתים נראה כי נסוגה היא מעקרון העל אותו ניסה הוא לחדש הוא שיאה  של הגישה החדשה: רצונם ה"אמיתי" של הצדדים קודם לשאלה כיצד בוצע רצון זה בפועל. מי שיקבע מה  בדיוק היה הרצון לא יהיו עוד הכתובים אלא בית המשפט שיפרש כאמור את הרצון ה"אמיתי".

 

גם בתוך עולמם הנרחב של החוזים, ישנן דרגות שונות של דרישות פורמאליזם.

 

אחת מהקיצוניות שבהן היא זו שבצוואה. בניגוד לחלק גדול מהחוזים, בצוואה כמעט תמיד יהיה קשה לעמוד באמת ובתמים על "רצונו של המצווה" לאור קשיי תקשורת עם המצווה המצוי בדרך כל בעולם האמת תוך שהוא מותיר לשופטים לנסות ולמצוא בכלים המוגבלים מאד של "עולם השקר" את כוונתו האמיתית. לכן, יישומה של הגישה החדשה בהסתמך על דיני החוזים בכל הנוגע לצוואות יהיה קשה שבעתיים ויחייב עמידה עקבית על כל מקרה ומקרה של סתירה בין רכיבים שונים בהוויתה של צוואה בכדי לקבוע עד כמה תהיה מסוגלת הגישה החדשה לתקן ולרפא את הפגם שבנפל בצוואה.

 

העימות הזה שבין שתי הגישות איננו סטטי.  הוא נמשך כבר שנות דור עם חידושים בלתי פוסקים וויכוחים על מצבים בהם נקראים בתי המשפט להכריע בשדה הקרב שבין רצון המצווה ובין הדרך שבה עוות רצון זה או נעלם בציוויי הצוואה עצמה.

 

בגלל הדינאמיות הבלתי פוסקת של הקונפליקט, חייבים ספרי המלומדים לעמוד על המשמר ומדי מספר שנים להוציא מהדורות מחודשות שתתן לעורכי הדין ולקהל המלומדים את "תמונת הקרב" העדכנית של המאבק בין הגישות .

 

השופט שאול שוחט , הוציא לאור ב 1998 שנה את היצירה המחקרית הראשונה המתארת בשנים הראשונות שלאחר פסק הדין אפרופים את כשרותה או פסלותה של צוואה כאשר נופל פגם במי ממרכיביה: במידע שבה, בהבנה של רצון המצווה, או ביכולותיו של המצווה לצוות. הייתה זו יצירה חדשנית שראתה את כל נושא היחס לצוואות לא מנקודת מבט פורמליסטית צרה ואף לא מנקודת מבט המתעלמת לחלוטין מהפורמליזם על חשבון "שיקול הדעת השיפוטי" מבית מדרשו של הנשיא אהרון ברק, אלא מיטיבה ללכת ב"שביל הזהב" של חיפוש זהיר  אחרי דרך האמצע של בחינת רצון המצווה מחד והדרך בה בחר הוא להביע אותו מאידך.

 

שוחט, שעסק 17 שנים  ארוכות בפרקטיקה של עריכת הדין בתחום הצוואות ופרשנותן, הביא עמו אל עולם הכתיבה האקדמי את ניחוח המרענן של עולם המעשה , על חשבון שימוש מעורפל במונחים אקדמיים או לועזיים המערפל את הגישה הראויה במקום לחשוף אותה לעין כל ולהגדיר אותה.

 

בשנה בה חוברה היצירה מונה הוא לשופט בית המשפט לענייני משפחה , ובפסקי הדין שיצאו למאות מתחת עטו המשיך הוא את המגמה שבספרו כמו גם בספריו האחרים דוגמת  "דיני ירושה ועיזבון יחד עם השופט מנחם גולדברג ז"ל ורו"ח יחזקאל פלומין 7 שנים לאחר חיבור המהדורה הראשונה של "פגמים בצוואות". בשנת 2007, מונה הוא לשופט בית המשפט המחוזי בתל אביב.

 

יצירתו השכילה לשלב את היקף הידע של האקדמיה, ויכולת הניתוח השיפטית לצד החיפוש המתאים אחרי הפתרון הפראקטי והמניח את הדעת, ומעל הכל ההוגן. מסיבות אלו זכתה היצירה בהצלחה רבה, והפכה לפופולארית בין כל שלושת חלקיו של המשולש: שופטים, עורכי דין ומלומדים. דווקא משום כך גברה מאד הדרישה בשטח למהדורה שניה שתשכיל לשלב את החידושים בפסיקה בנושאים אלו. כך, באה לעולם בשנת 2001, המהדורה השניה של היצירה . בהקדמתו למהדורה זו, מעלה הנשיא אהרון ברק על נס, את הזהירות הרבה נדרשת משופט הבא לפרש את כוונתו של מצווה.  הוא מצטט שופטים בריטיים שציינו כי נרעדים הם מהמחשבה כי בבא יומם יהא עליהם לפגוש בכל אותם מצווים שאת צוואותיהם נאלצו הם לפרש, ואת רצונם האחרון עלי אדמות נאלצו הם לסכל  בגלל פרשנות שגויה..

 

הגישה הראויה לדעתו של הנשיא בהקדמתו למהדורה השניה , כי צוואה תהיה תקפה ואת רצונו של המנוח יש לכבד. הכל כמובן בדרישות החוק ובנסיבות כל מקרה. המהדורה השניה , של השופט שוחט ניסתה ליצוק תוכן בקביעה זו.

 

דברים רבים נשתנו בעולם המשפט מאז יצאה לאור המהדורה השניה, ומהדורה זו, השלישית במספר שבאה לעולם כשהיא מתייחסת לכלל ההתפתחויות עד תחילתה של 2016, דאגה "לעדכן" ולצקת תוכן לדבריו של הנשיא ברק. מעבר לשינויי החקיקה שהתקבלו בחוק הירושה בנושא צוואות הדדיות (תיקון מס' 12) ולירושה מכח אימוץ ("תיקון מס' 13) חלו שינויים רבים ברמה הקזואיסטית בפסיקה שקבעו נורמות שונות והזיזו פעם לכאן ופעם לשם את הקו האדום הדק שבין דרישות הפורמליסטיקה ובין המאמץ לקיים את רצון המנוח .

 

בסבלנות רבה ובחלוקה בהירה מא סוקר השופט שוחט שינויים אלו תוך שמתחיל הוא בתיאורה של הסיטואציה הנוצרת (כגון צורתה של הצוואה, מהותה, החירות לצוות , קיומה של צוואה  בכתב יד על  אף הפגם בצורתה, קיומה של צוואה  בעדים , בעל פה, או בפני רשות או קיום צוואה הדדית על אף הפגם בצורתה, פגמים במצווה או בעדים טעות סופר, פגמים בביטול צוואה ועוד.) התוצאה  הכוללת היא "שלם הגדול מסך חלקיו" שכן הספר, אינו מותיר תחום בדיני הצוואות אותו אין הוא מאיר באורה המחטא והמרפא של שמש הידע המשפטי ונסיון החיים העשיר מאד של מחברו .  נסיון , שהמאפיין אותו הוא הזוויות השונות כעורך דין במשך 17 שנים, שופט בית המשפט לענייני משפחה במשך 9 שנים נוספות הדן בעומקן של הסוגיות ונחשף שוב ושוב לניהול תיקים ולבירור ראיות, והתמודדות עם השאלות המשפטיות בעיקרן במהלך העשור האחרון מאז מונה הוא לשופט בית המשפט המחוזי ופעילותו הצטמצמה לדיון בעיקרן המשפטי של השאלות .

 

התוצאה הכוללת, נותנת מענה  מקיף למצב "החזית" כיום בין הדרישות הצורניות לבין עקרונות העל משפטיים, בתוספת נקודת מבט מעניינת על הכיוון אליו מתקדם תחום פרשנות  הצוואות גם לעתיד לבוא. מכלול מבורך , העולה מהסקירה הקזואיסטית אך הסדורה של מאות נקודות חיכוך ומימשק בין שתי המגמות המממשיכות עדיין להאבק זו בזו בתחום דיני הצוואות .

 

קובי סגל, עו"ד.

 
      דף הבית                חזור למעלה               תקנון האתר                            מפת האתר                קישורים               צור קשר  

הוצאת סדן     |      שדרות דוד המלך 1 תל אביב     |      טלפון: 03-6954402   פקס: 03-6953122     |       דוא"ל: info@sadanpublishing.co.il

©  כל הזכויות שמורות להוצאת סדן    |    רכישה מאובטחת באתר באמצעות