צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

דיני התכנון והבניה

(עוקדן בן 4 כרכים, מהדורת ינואר 2021)

מהדורה: 38

מספר עמודים: 3266

מסת"ב: 965-234-010-3   


"אצלי תמיד ניתן לראות את 'רויטל' על השולחן... אני לא מתחיל לעסוק בשאלות הנוגעות לתכנון ובניה מבלי להיעזר ב'רויטל'". 

(שופט מחוזי, מעריב, משפט זוטא) 

מחיר: 1,590.00 ₪

+ -

ספר זה הינו המדריך הנרחב ביותר הקיים בתחום דיני התכנון בישראל, זוכה למוניטין רב וזיכה את מחברו בפרס השלטון המקומי. הספר נמצא בשימושם של שופטים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים ויזמים ומצוטט על ידי שופטים בפסקי דין רבים.

עוקדן דיני התכנון והבניה משלב את עיקרי הפסיקה לצד כל דברי החקיקה, ברציפות עניינית. החקיקה המלאה מבוארת ומודגמת על ידי הצגת מאות מקרים אשר ניתנה להם תשובה בפסיקת בתי המשפט.

בכרך הראשון מובאים חוק התכנון והבניה, כל תקנות התכנון והבניה ותכנם של פסקי דין בנושאי תכנון ובניה. בכרך ראשון-המשך מובאים המשך סעיפי חוק התכנון והבניה והתקנות בנושאים: חישוב אחוזי בניה, שימוש חורג ומתן הקלה, סטיה ניכרת מתכנית, קרקע חקלאית, שטחים פתוחים ומימי חופים. כן מובאות בו תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) על תיקוניהן (התשס"ח-2008), ובהן בטיחות אש בבנייינים. כרך שני כולל המשך סעיפי חוק התכנון והבניה, כולל תמ"א 35, וכן חוק בתי משפט לעניינים מינהליים; חוק המהנדסים והאדריכלים; חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות; דיני רכישה לצרכי ציבור – כולם כוללים תקנות, פסיקה ופרשנות; כן הובאו סעיפים מתוך חוקים רלווטיים הקשורים בהוראות התכנון והבניה. בכרך השלישי נמצאות הכרזות שר הפנים על מרחבי תכנון, תקנות בנין ערים (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), וכן הוראות למתקני תברואה (הל"ת — כולל השינויים  מתשס"ז-2007) וחקיקה בעניין מקלטים.

העוקדן כולל: רשימות תקנים, מפתח פסיקה ומפתח עניינים מפורט.

להסברים מבוססי הפסיקה של המחבר אין חלופה בכל פרסום אחר, במאגרי מידע או באינטרנט.

הספר צוטט כתימוכין בבית המשפט העליון, בוועדת ערר תכנון ובניה ובערכאות נוספות.