צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

דיני התכנון והבניה

(עוקדן בן 4 כרכים)

מספר עמודים: 3368

מסת"ב: 965-234-010-3   


"אצלי תמיד ניתן לראות את 'רויטל' על השולחן... אני לא מתחיל לעסוק בשאלות הנוגעות לתכנון ובניה מבלי להיעזר ב'רויטל'". 

(שופט מחוזי, מעריב, משפט זוטא) 

 

למידע נוסף על המהדורה הדיגיטלית/למנוי התנסות


נא לבחור:

ספר זה הינו המדריך הנרחב ביותר הקיים בתחום דיני התכנון בישראל, זוכה למוניטין רב וזיכה את מחברו בפרס השלטון המקומי. הספר נמצא בשימושם של שופטים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים ויזמים ומצוטט על ידי שופטים בפסקי דין רבים.

עוקדן דיני התכנון והבניה משלב את עיקרי הפסיקה לצד כל דברי החקיקה, ברציפות עניינית. החקיקה המלאה מבוארת ומודגמת על ידי הצגת מאות מקרים אשר ניתנה להם תשובה בפסיקת בתי המשפט.

בכרך הראשון מובאים חוק התכנון והבניה, והתוספת הרביעית לחוק (סעיף 76א). כרך ראשון-המשך כולל את המשך סעיפי חוק התכנון והבניה והתקנות בנושאים: חישוב אחוזי בניה, שימוש חורג ומתן הקלה, סטיה ניכרת מתכנית, קרקע חקלאית, שטחים פתוחים ומימי חופים, וכן מובאות כל תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) על תיקוניהן (התשס"ח-2008), ובהן בטיחות אש בבניינים.

כרך שני כולל את המשך סעיפי חוק התכנון והבניה, כולל תמ"א 35, התוספת השלישית לחוק (סעיף 196א), חוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור, וכן הובאו סעיפים מתוך חוקים רלוונטיים הקשורים בהוראות חוק התכנון והבניה.

הכרך השלישי כולל את חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), חוק המקרקעין, חוק בתי משפט לענינים מינהליים, חוק המהנדסים והאדריכלים, חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, חוק דיני רכישה לצרכי ציבור, פקודת הקרקעות, חוק גנים לאומיים, וכן הוראות למתקני תברואה (הל"ת - כולל השינויים מתשס"ז-2007) וחקיקה בעניין מקלטים.

העוקדן כולל: רשימות תקנים, מפתח פסיקה ומפתח עניינים מפורטים.

להסברים מבוססי הפסיקה של המחברים אין חלופה בכל פרסום אחר, במאגרי מידע או באינטרנט.

הספר צוטט כתימוכין בבית המשפט העליון, בוועדת ערר תכנון ובניה ובערכאות נוספות.