צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

חופש העיסוק והגבלתו

כריכה:  קשה     
 
שנה:  1998   
  
מספר עמודים:  336

מסת"ב:  965-234-029-4

 

"נקודת המוצא, המקובלת בחברה חופשית, היא, כי אדם רשאי לעסוק בכל עבודה או משלח יד, כל עוד לא נקבעו לגביהם הגבלות ואלו האחרונים אין להטילם ולקיימם אלא לפי הוראתו המפורשת של החוק". 

(מאיר שמגר, שופט בית המשפט העליון)

 

"טול מאדם את חופש העיסוק ונטלת ממנו צלם האדם. טול מהאדם את החופש לבחור מקצוע ונטלת ממנו את טעם החיים".

(אהרן ברק, "פרשנות המשפט - פרשנות חוקתית" עמ' 583)

מחיר: 200.00 ₪

+ -

תחומי הדיון של הספר הם נרחבים ומקיפים הן במישור החוקתי והמנהלי, בהגבלות שהוטלו על רשויות השלטון, הן בתחום המשפט הפרטי-המסחרי, לענפיו: נדונים בהרחבה סוגיית שמירתם של סודות מקצועיים וסודות עסקיים, בהסכמים למכירת עסק, לפירוק שותפות ובדומה להם, חוזים אחרים, לרבות חוזה העבודה – היכולת להגביל בחוזה את חופש העיסוק של אחד הצדדים לחוזה.

המחבר סוקר את הפסיקה הענפה, יותר מ-350 פסקי דין, בתחום הקונסטיטוציוני, המנהלי והחוזי, את עמדתו של הבג"צ שעה שהוא נזקק לטענה על פגיעה בחופש העיסוק ואת גישתם של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בבואם לדון בתביעות ובבקשות לאכוף תניות חוזיות המגבילות את חופש העיסוק. כן הוא מנתח את השפעתם של מונופולין ושל חוק ההגבלים העסקיים על חופש העיסוק.

הספר כולל מפתח חיקוקים, מפתח ספרים ומאמרים, מפתח פסקי דין ומפתח עניינים.