צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

עוקדן הביטחון הסוציאלי עדכון מרץ 2021

(מהדורה 39)

מחיר: 515.00 ₪

+ -

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, אפריל 2019 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

תיקוני חקיקה

בנושאים הקשורים למשבר הקורונה:

  • הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה;
  • זכאות לדמי לידה למי שששולמו לה דמי אבטלה בתכוף לפני הלידה;
  • חוק בדבר מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה;
  • מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה.

תשלום מענק לזכאים לקצבות נכות בשנת 2020.

הנחיות מעודכנות בדבר מינוי מומחים רפואיים.

פסיקה עדכנית

  • מעמדן של בדיקות מפלסי רעש לצורך הכרה בפגיעה בשמיעה כפגיעה בעבודה; 
  • תנאי עבודה של נהג שבהתקיימם יכול שפגיעה בגב תוכר כפגיעה בעבודה;
  • הכרה בזכאות לקצבת שאירים הן לידועה בציבור והן לאשת המנוח כ"אלמנת מבוטח";
  • זכות היורשים של מבוטח, שנפטר קודם שהחל לקבל מקרן הפנסיה קצבת זקנה, למשוך כספים שהצטברו בחשבון המנוח.

 

העדכון בן 624 עמודים

הבהרה לגבי החלפת עמודים וחוצצים בעדכון מרץ 2021