צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

עוקדן הביטחון הסוציאלי עדכון מאי 2014

(מהדורה 34)

מחיר מיוחד99.00 ₪

מחיר:200.00 ₪

+ -

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, מאי 2013 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

  • הזכות לבחור בקבלת גמלת סיעוד בכסף (במקום בשעות טיפול);
  • הסמכת המוסד לביטוח לאומי שלא לגבות, במקרים מיוחדים, חוב דמי ביטוח של מבוטח שנפטר אף אם קיימת זכות לגמלת שאירים או לגמלת תלויים מכוחו;
  • חובת מבטח לדווח למוסד לביטוח לאומי, על הסכם או פסק דין המתיר ניכוי גמלאות שהמוסד שילם או עתיד לשלם לנפגע, מסכום הפיצויים המשולם לנפגע.
  • בטלות סעיף 6(א)(1) להסכם הניידות, לעניין הזכות להלוואה עומדת לקרובי משפחה המתגוררים באותה דירה (בג"ץ);
  • זכותו של חולה להופיע ולהשמיע את טענותיו בפני ועדת החריגים של קופת חולים, המוסמכת להחליט על תרופה או טיפול החורגים מסל שירותי הבריאות שלפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי (בית הדין הארצי לעבודה);   

 

העדכון בן 600 עמודים.