צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

דיני התכנון והבניה עדכון יוני 2018

(מהדורה 37)

מחיר מיוחד99.00

מחיר:300.00 ₪

+ -

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, ינואר 2017 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

 • תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, נוסח חדש לפרק י' פיקוח, אכיפה ועונשין;

שינוי בהוראות האחריות הפלילית; דיווח על אכיפה וביצוע סקר אכיפה.

נטילת סמכויות מהועדה המקומית.

טבלאות שונות יסייעו בהתמצאות בתיקון הרחב, תוך השוואה לחוק הישן.

 • תיקון 115 לחוק התכנון והבניה, התניית הליכי תכנון בהפקדת כתב שיפוי;
 • תיקון 117 לחוק התכנון והבניה, פיצול יחידות דיור;
 • תכנית מיתאר כוללנית תא/5000;
 • תקנות הליכי רישוי בדרך מקוצרת;
 • תקנות מכוני בקרה;
 • תיקון תקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר.


חידושי פסיקה:

 • קביעת מגבלות שימוש במסגרת היתר בניה;
 • סטייה מהותית מנספח בינוי;
 • האם קיימת זכות ערר בגין אי קליטת בקשה להיתר;
 • האם החלטת ועדה מחוזית לשינוי שלביות מהווה אירוע משביח;
 • שימוש נלווה, שימוש עצמי;
 • שומות מחייבות;
 • תיקון שומה מכרעת;
 • פגיעה במהלך תכנוני אחד;
 • הפקדת תכנית בכפוף לשינויים מהותיים;
 • שעת מועד תחילתה של תכנית;
 • התנגדות זוכי מחיר למשתכן;
 • חיוב שותפים בקרקע בהיטל.

 

העדכון בן 560 עמודים