צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

דיני התכנון והבניה עדכון ינואר 2017

(מהדורה 36)

מחיר מיוחד99.00 ₪

מחיר:300.00 ₪

+ -

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, דצמבר 2015 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה):

 • קודיפיקציה להליכי הרישוי;
 • הסרת חסמים מעכבי בניה;
 • מערכת רישוי זמין ומכוני בקרה;
 • טבלת לוחות זמנים אשר תסייע רבות בהתמצאות הליכי הרישוי החדשים.

 

תקנות התקנת מקומות חניה:

 • הפחתה ניכרת של מקומות החניה בבניינים חדשים באזורים הסמוכים למערכת תחבורה להסעת המונים. 


תיקון 108 לחוק התכנון והבניה:

 • חיוב הוועדה המקומית לאשר הקלה בשיעור של עד 10% ממספר היחידות המותר לבניה (בתנאים הקבועים בחוק).

חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית:

 • קידום ועידוד פעילות התחדשות עירונית;
 • הקמת רשות התחדשות עירונית;
 • תיקוני חקיקה נוספים.


פרשנויות בנושאים שונים וביניהם:

 • יישום הקלת כחלון;
 • המועד הקובע לצורך שומת היטל השבחה בהיתר מכוח תמ"א;
 • יישום תמ"א 38;
 • ביטול הלכת 'קנית';
 • אי-חוקיות הדרישה לכתב שיפוי כתנאי לתכנון.


העדכון בן 920 עמודים

הבהרה לגבי החלפת עמודים וחוצצים בעדכון ינואר 2017