צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

דיני התכנון והבניה עדכון דצמבר 2013

(מהדורה 33)

מחיר מיוחד99.00 ₪

מחיר:200.00 ₪

+ -

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, אוקטובר 2012 וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

 • פרק מורחב בנושא תוכניות מתאר ארציות, הכולל פירוט נרחב של התוכניות השונות, לרבות פסיקה והוראות נרחבות: תמ"א 3, 10/ד/10, 12, 13, 18, 22, 23, 31 ו- 38;
 • היטל השבחה;
 • האם העברה מחברה לבעלי מניותיה במסגרת פירוק מרצון תיחשב כמימוש זכויות?;
 • זהות החייב בהיטל השבחה;
 • "ברי רשות" שחוייבו בהיטל השבחה;
 • בר רשות בחוזה משבצת;
 • סמכות ועדת הערר;
 • סמכות הוועדה לדון בהחלטת ועדה מחוזית להטיל היטל השבחה;
 • הכללת מע"מ בהיטל השבחה;
 • התערבות ועדת הערר בהחלטת שמאי מכריע;
 • היקף תחולתו של הפטור;
 • הפקעות: שינוי ייעוד;
 • תכניות;
 • סטייה מפרוגרמה לצרכי ציבור;
 • ידיעה על הפקדת תכנית הינה מבחן אובייקטיבי.

 

העדכון בן 518 עמודים.