צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

דיני בטיחות בעבודה עדכון יוני 2022

(מהדורה 15)

מחיר: 250.00 ₪

+ -

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, ינואר 2019, וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

תיקוני חקיקה 

 • תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה);
 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם;
 • חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק;
 • חוק הגז הפחמימני המעובה;
 • חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית;
 • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה;
 • תקנות הקרינה הבלתי מייננת.

 

פסיקה עדכנית

 • הרחבת ההגדרה של "עובד" ושל "פקיד אחראי";
 • פרשנות ואחריות של "ממונה על בטיחות";
 • ביהמ"ש העליון: החמרת הענישה והטלת סנקציות אישיות במישור האזרחי ובמישור הפלילי;
 • הדרכה ופיקוח על עובדים;
 • הרחבת ההגדרה של "מפעל" והחלת פקודת הבטיחות על קיבוצים, אולמות אירועים, מטבחים ומחסנים;
 • הרחבת מושג "מכונת הרמה" והחלת פקודת הבטיחות על מעמיס טלסקופי ומתקני תאורה דינאמיים.

 

העדכון בן 186 עמודים