צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

עדכון ינואר 2021 לדיני התכנון והבניה

הגדרת מגרש תלת ממדי (תיקון מס' 127) ודחיית תשלום היטל השבחה עבור התכנית הכוללנית עד לאישור תכנית מפורטת אשר מכוחה ניתן להוציא היתר בניה (תיקון מס' 126), פסיקה עדכנית בנוגע להיקף סמכות ועדת וערר, המועד הקובע לתחולת הוראות הפטור לפי סעיף 19(ב)(11) לתוספת השלישית, חישוב היטל השבחה בפרויקטים של פינוי ובינוי, בחינת תנאי הפטור מהיטל השבחה ועוד.