צרו איתנו קשר בווצאפ צרו איתנו קשר בווצאפ

עוקדן הביטחון הסוציאלי עדכון יוני 2022

(מהדורה 40)

מחיר: 510.00 ₪

+ -

עדכון זה מיועד לבעלי המהדורה הקודמת, מרץ 2021, וכולל תיקוני חקיקה ופסיקה במגוון נושאים וביניהם:

תיקוני חקיקה

  • מענק עקב העלאת גיל הפרישה לנשים;
  • דמי אבטלה למבוטח בתקופת חופשה ללא תשלום;
  • שתי רמות נוספות לגמלת הילד הנכה;
  • הוראות שעה לאור ההשלכות של מגפת הקורונה בשנים 2020 ו-2021, כגון: לעניין הזכות לדמי לידה, ולעניין ביטוח אבטלה;
  • העברה של סכומים מהקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים וחברות הביטוח למוסד לביטוח לאומי.

 

פסיקה עדכנית

  • הצהרה של בית המשפט העליון (שהושעתה עד לחודש יולי 2022), על בטלותה של הוראת סעיף 325(ב) לחוק הביטוח הלאומי לפיה לא ישולמו להוריו של ילד, שהורשע בעבירת ביטחון ונגזר עליו עונש מאסר, גמלאות מסוימות במשך תקופת מאסרו;
  • פטור מתשלום דמי ביטוח מדמי שכירות, שאינם הכנסה מעסק, המתקבלים מהשכרת מקרקעין שמחוץ לישראל, לפי סעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי
    ועוד.

 

העדכון בן 562 עמודים